Военно-патриотическое воспитание

Всебелорусская акция "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!"
http://history.by/chronicle_of_the_great_patriotic_war_remember_all/
https://edu.gov.by/kalendar-meropriyatiy/da-75-goddzya/vsebelorusskaya-aktsiya-narodnaya-letopis-velikoy-otechestvennoy-voyny-vspomnim-vsekh-/