Малевич Т.И.

Обратная связь с учителем по Вайберу +375292048228

8 класс. Белорусский язык 

дата  тема урока домашнее задание примечание
21.04 Адасобленыя
дапасаваныя и
недапасаваныя
азначэнні, знакі
прыпынку пры іх.
1.Вывучыць
тэарэтычны
матэрыял (с. 226-
228)
Вусна выканаць
практ.329.
2.Пісьмова( у
сшыткі ) выканаць
практ.330
   
24.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

8 класс. Белорусская литература

дата тема урока домашнее задание примечание
21.04 «Чаму ў гонар
Машэкі складаліся
паданні і быў
названы горад над
Дняпром?”
1.Перачытаць твор
2.Пры напісанні
сачынення
акцэнтаваць увагу
на табліцу ў сшытку
(Характарыстыка
вобразаў –
персанажаў)
   
16.04      
20.04      
23.04      
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05      

9 класс. Белорусский язык 

дата  тема урока домашнее задание примечание
24.04 Сказы з
адасобленымі
прыдаткамі, знакі
прыпынку
Вывучыць
тэарэтычны
матэрыял 9с.232-
233)
Вусна выканаць
практ. 336, 337
Пісьмова выканаць
практ.338, 339
   
18.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

9 класс. Белорусская литература

дата тема урока домашнее задание примечание
21.04

І. Шамякін.
Аповесць
“Непаўторная
вясна” (1-ая кніга
пенталогіі
“Трывожнае
шчасце”).Духоўны
свет Пятра і Сашы
1.Запіс у сшыткі
асноўных фактаў з
жыцця і біяграфіі
І.Шамякіна (
інфармацыя ў
хрэстаматыі)
2.У выглядзе
табліцы зрабіць
параўнальную
характарыстыку
Сашы і Пятра (па
пунктах: апісанне

Падрыхтаваць
паведамленне на
тэму “ Маральна-
этычныя
праблемы ў
аповесці”
(пісьмова ў
сшытках па
літаратуры)

знешнасці, рысы
характару,
адносіны людзей
да іх, адносіны
аўтара да іх)

   
22.04 Ш.Шамякін.
Аповесць
“Непаўторная
вясна”. Маральна-
этычная
праблематыка
твора
Тэматычны
кантроль па змесце
аповесці
   
20.04      
23.04      
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05      

5 класс. Искусство

дата  тема урока домашнее задание примечание
22.04 Человек и
животный мир. Как
художники
изображают
животных
Прочитать
параграф, устно
ответить на
вопросы
 

https://disk.yandex.by/d/oxAftxLL3TgbLF

 

https://disk.yandex.by/i/ACz3hJfm3Tgbpw

17.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

6 класс. Искусство

дата  тема урока домашнее задание примечание
22.04 Фотография как
вид искусства
Прочитать
параграф, устно
ответить на
вопросы
  https://disk.yandex.by/d/y7LlNCDU3TiB5F
17.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

7 класс. Искусство

дата  тема урока домашнее задание примечание
24.04 Архитектура
Древнего
мира:новаторство,
величие,инженерное
мастерство
Изучить П.28, с. 148-
154
 

https://disk.yandex.by/d/Hr1wXs7u3UTZg9

 

https://disk.yandex.by/d/rD31EUTc3UTa3s

17.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

8 класс. Искусство

дата  тема урока домашнее задание примечание
21.04 Венская
классическая школа
Изучить П.29
 

https://disk.yandex.by/d/mi650vgW7UiY3w

 

https://disk.yandex.by/d/1Mc9CXx_UkEEwA

17.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

3 класс. Английский язык

дата тема урока домашнее задание примечание
21.04 Времена года
1.Запись слов в
словари (упр. 1, стр.
84)
Чтение и устный
перевод диалогов
(упр. 2а, стр. 84-85)
Письменно упр. 4,
стр. 87 по образцу
   
22.04 Погода сегодня.
Поры года и погода
Запись фразы в
словарь на стр. 88
Ознакомиться с
грамматическим
материалом (упр. 2,
стр. 88)
Устно выполнить
упр. 4, стр. 89
   
24.04 Сегодня облачно и
дождливо
Запись слов в
словари «Поры года»
(с.90)
Чтение и перевод
диалога упр. 2, стр.
90-91
Выучить
четверостишие упр.
3, стр. 91
   
23.04      
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05      

6 класс. Английский язык

дата тема урока домашнее задание примечание
21.04

Книги и фильмы. В
мире кино
Вспомнить виды
фильмов, при
необходимости
записать в
словари(с.184)

Устно выполнить упр. 2a, b; 3a:
Письменно
выполнить упр.4а

   
22.04 Приглашение в кино
Вспомнить слова в
рамке (с.187), при
необходимости
записать в словари
Чтение и перевод
текстов (упр. 2а)
Чтение и
письменный
перевод диалога на
черновике (упр 5а,
заполнить пропуски
предложениями с
рамки)
   
24.04 Чтение книг
Устно выполнить
упр. 1, с.190,
Письменно
выполнить упр 3 с.
190.
   
23.04      
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05